ECMI

OBS: ECMI har været kunde ved IT-Globalview i mange år. Den 1. marts 2022 blev IT-GlobalView opkøbt af RIT A/S. ECMI har de samme kontaktpersoner som tidligere og har nu også fået adgang til alle de IT-services, som RIT A/S udbyder.

Sekretariatsleder Maj-Britt Hansen, ECMI, siger om samarbejdet:

“Jeg er meget tilfreds med samarbejdet og giver gerne min anbefaling af IT-GlobalView videre”

Opgaven

Formålet med IT-projektet var at få  en IT-samarbejdspartner, der kunne bidrage til at bringe IT-installation til et mere tidssvarende niveau. For en førende institution indenfor mindretalsforskning, er det meget vigtigt at ECMI’s online publikationer og forskningsresultater er tilgængelige og at deres arbejdsplatform fungerer optimalt, da medarbejdere ofte rejser og arbejder i hele verden.

Løsningen

“På baggrund af dialog og gennemgang af vores IT-installation, udarbejdede IT-GlobalView en IT-strategi som i høj grad svarede til vores ønsker, om en hybrid og bedre IT-platform. Under implementeringen af løsningen, sørgede IT-Globalview samtidig for, at ingen data gik tabt og sikrede at der fremadrettet er datasikkerhed.

IT-Globalview udfører løbende forskellige IT-opgaver, IT-strategier, ændringer og helt almindelig rådgivning samt sparring, inden for alle IT relaterede områder.  Jeg er meget tilfreds med samarbejdet og giver gerne min anbefaling af IT-GlobalView videre.” udtaler Maj-Britt Hansen

ECMI

Målet med ECMI (European Centre for Minority Issues) er at forbedre situationen for nationale mindretal i Europa og at styrke respekten for mangfoldighed i samfundet. Centrets internationale forskerhold gennemfører uafhængig, tværfaglig og politikrelevant forskning.

De giver aktørerne ny viden og nye værktøjer, som sætter dem i stand til at forebygge forskelle og udveksle synspunkter gennem konstruktiv dialog om, hvordan man opbygger et fredeligt og mangfoldigt Europa.

Læs mere på www.ecmi.de

    Vi sender vores folder om IT-sikkerhed til dig inden for få minutter.    Se privatlivspolitikken her.