Nu sætter Røsfeld IT 100% fokus på det voksende IT-forretningsområde

I Røsfeld IT A/S vil vi i fremtiden udelukkende fokusere på at drive IT-virksomhed, hvor vi de sidste 1o år har haft vækst og positiv fremgang. Vi har derfor pr. 1. januar 2018 overdraget print-afdelingen til Digital Group A/S, som derved opretter sin tredje afdeling i Danmark i en del af lokalerne, hvor Røsfeld IT i forvejen har til huse. Digital Group har også kontor i Esbjerg og hovedkontor i Odense. På den måde er print-kunderne sikret fortsat god service og lokalforankring, udtaler direktør og medejer Mads Møller Pedersen.

For print-kunderne betyder det, at print-serviceaftaler er overdraget til Digital Group, som har overtaget alle rettigheder og forpligtelser. Kunderne vil fortsat have kontakt til de samme medarbejdere og opleve samme kvalitet, kompetencer, nærhed og grundværdier som hidtil, men vil i fremtiden kunne drage nytte af Digital Groups større bredde på print-området. For IT-kunder og IT-aftaler er der ingen ændringer.

Print-kunder skal betale allerede modtagne fakturaer fra Røsfeld IT som hidtil. Når næste kvartalsopkrævning vedr. print fremsendes, vil den være fra Digital Group. Bestilling af toner og service skal fremadrettet ske til klik@digitalgroup.dk. Der udsendes snarligt et brev med klistermærker med bestillingsinformationer, som kan sættes på printeren. Endvidere vil I snarest blive kontaktet, da I får mulighed for at få jeres printere koblet på et nyt overvågningssystem til tællerindberetning og tonerbestilling.

Har I konkrete spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte jeres sædvanlige kontaktperson.

    Vi sender vores folder om IT-sikkerhed til dig inden for få minutter.    Se privatlivspolitikken her.