Ophavsret

Alt indhold du finder på RIT’s website er beskyttet efter dansk lov om ophavsret.

På denne side vil vi forklare, hvorfor vi har denne beskyttelse, hvilke forholdsregler vi tager os ved brud på vores ret, og hvordan du har mulighed for at kontakte os vedr. vores ophavsret.

Derfor er vores indhold beskyttet

Indholdet på RIT’s website – med indhold menes såvel design som billeder, tekst, videoer og anden tilgængelig data – er beskyttet af lov om ophavsret jf. § 1. Denne beskyttelse gælder også selvom der ikke vises et ”Copyright”-ikon jf. dansk lov.

Denne beskyttelse er indsat i loven for at beskytte de, der har skabt et værk og derved har ophavsretten til samme. Indholdet på RIT’s website er enten købt eller skabt selv og vi ejer ophavsretten til det. Vi har derfor en naturlig interesse i at beskytte det mod misbrug.

Vi gør opmærksom på, at plagiering af tekst online kan medføre hvad der i fagterminologi kaldes ”duplicate content” i søgemaskinerne. Lider vores omsætning skade som følge af kopiering af vores tekster, forbeholder vi os retten til at kræve denne nedgang erstattet ved de danske domstole.

Konsekvens og kontakt

Ved brug på vores ophavsret forbeholder vi os retten til at sende en faktura for den uretmæssige brug samt godtgørelse for samme. I denne forbindelse skal det noteres, at denne faktura ikke er lig med accept til fortsat brug af materialet.

Ønsker du at bruge noget af vores indhold, beder vi dig kontakte os – så kan vi sammen finde en løsning, der tilgodeser din mulighed for at bruge vores indhold og vores ophavsret samtidigt. Tag kontakt til:

RIT A/S
70 22 21 80
info@rit.dk

På forhånd tak!

    Vi sender vores folder om IT-sikkerhed til dig inden for få minutter.    Se privatlivspolitikken her.